Preferansiyel apel anlaşmalarına giriş

 
 

Defansın temel ilkeleri, defans oyununun hayat damarıdır. Defansın temel ilkeleri hakkında tam bir bütünlüğe ve yetkinliğe ulaşamamış ekipler maksatlarını karşılıklı olarak bildirmek ve çare aramak yolunda oldukça zorlanırlar. Defans kalıbı (kodu), müdafaa yapan ekibe -özellikle iyi bir muhakeme ile kullanıldığında- etkili oynamaları yolunda avantaj sağlar.

Deklaran (Güney) ve savunmada kalanlar, konuşmalardan elde ettikleri bilgileri kendi çıkarları için kullanmaya çalışırlar Daha sonra da oyun içerisinde, her savunma elemanı sürekli olarak ortağının ve deklaranın elinde kalan kartları öğrenmeye çaba gösterecektir.

Her  savunmacı ,   defans  kalıbı  ile  gösterilen bağıntı içerisinde    ortağın   eli   hakkında   bilgi   sahibi olur. Savunmacıların    her    kart   verişte    belli    bir bilgi ulaştırmalarından dolayı bir defans kodu oluşmaktadır .

Karamsar bir savunma çiftine karşı usta bir oyuncu çifti kartlarını en iyi bir biçimde kullanır.İlk bir kaç elde en fazla löveyi kazandıracak yolu bularak ,defansta etkinlik sağlar.

Defans ekibi bir noktayı sürekli akıl da tutmalıdır: Defansta eğer varsa, ''KAZANCA GİDEN YOLU BİR AN ÖNCE BULMAK'' çok önemlidir. Bu düşünce atakta olduğu kadar müteakip lövelerde "de geçerlidir. Talihsiz bir atak yapılmamalıdır. Savunmacı değişken, bir şeyler vadeden açılış yapmaya gayret etmelidir.

Her iki savunma elemanı da bilmelidir ki deklaran , gönderilen mesajları dinlemekte ve görmektedir. Defans elemanlarının iyi bir muhakeme egzersizine sahip olmaları, savunmada avantaj sağlayacaktır. Eksik ya da yanlış bilgi ulaştırılması sonucu savunmada yapılacak hatalar, genellikle çok kötü sonuca yol açacaktır.

Birçok durumda defans kodu, savunmacıların kapalı ellerinde etkili olarak görülür. Bu durumda her savunmacı ortağından açıklık bekler. Defans kalıbı oynanan kartın nedenini de göstermelidir. Her briç oyununda, ilk birkaç lövede savunmacıyı şaşırtan, başka bir renk dönmeye davet eden durumlar ortaya çıkar. Oynama sırası kendinde olan savunmacı bilmelidir ki, o elin kaderi kendi vereceği karara kalmıştır. Renk değiştireceğini bilmesi yeterli değildir. Bilgi iletimindeki eksiklik, onun yanlış renk oynamasına neden olabilir. Ve bu yanılgıyı düzeltme şansı asla geri gelmeyebilir. Eğer yıllar boyu briç oynayacak iseniz, ortağınız ile birlikte iyi bir savunma anlayışınız yoksa, genellikle yanlış seçim yapacaksınız demektir.

Savunmacıların sadece ANA APELLER' i kullandıklarını varsayalım. Başka renk okumadan deklaran 4 'e yükselmiş olsun. Ortağınız, pik overcall'u üzerine pik asını çekerek başlasın ve yerde de tek pik ve birkaç tane koz çıksın. Ortağınızın en küçük pikini verdiği durumda ilk izleniminiz, ortağınızın pike devam etmeyip başka bir renk dönmenizi istediği yolundadır. Ama hangi renge? Sadece ana apelleri kullandığınızdan ortak hangi rengi istediğini açıklayamamıştır. Burada ana apellerden kasıt DİREKT apeldir. Yani oynanan renkte devam veya ret belirten apel. Direkt apel sadece açılış renginde ya da oynanan renkte gösterilir ve özel bilgi vermek istendiğinde etkili olamaz. Bu ve benzeri durumlardan dolayı, iyi bir apel anlaşmasına ihtiyaç vardır.

Deklaranı zorlamak için savunmacıların elinde çok iyi bir silah olmalıdır. Bu da renkte tercih apelidir ( PREFERANSiYEL APEL ). Madem ki rengin kendisinde apel yapma ( aynı renkte davet/ret ) DİREKT APEL ile bildirilmektedir; o halde preferansiyel apel, başka renk oynanması istendiğinde kullanılmaktadır. Bu apel ilk beş lövede yapılmalıdır.

Preferansiyel apel, koz dışındaki ( sanzatu oynanırken deklaranın rengi dışındaki) ve apel yapılan renk dışındaki iki renkten biri için yapılır. Gerek yok iken bir büyük kart atak etmek ya da oyun içinde herhangi bir anda büyük kart vermek, diğer iki renkten büyük olanını; küçük kart vermek ise küçük değerde olanını ister. Ortalama bir kart vermek ise genellikle bir tercih getirmez. Ancak bazı durumlarda -çok belli olmak koşulu ile- apel anlamına gelir.

 
     
     
 

Savunma

 
     
 

 
 

Yararlanılan kaynaklar: Briç dünyası föy 1-s2/3

 
     

Ana Sayfa

Yukarı

   
 

 

 
   
 

Copyright ©2007 Albabridge.net